Tin tức

Service code máy Ricoh MP 4002

Sửa chữa máy photocopy

Máy photocopy là một trong các máy có nhiều bộ phận kết hợp lại với nhau thì mới hoạt động được, chính vì có cấu tạo phức tạp nên sẽ có lỗi xảy ra lúc hoạt động. Hãng Ricoh đã thiết kế ra phần mềm khi máy báo lỗi thì sẽ có Service Call xuất hiện trên màn hình, và để cho việc sửa chữa, khắc phục sự cố nhanh chóng thì bảng Service code máy Ricoh MP 4002.

Dưới đây là các mã code rút gọn của model máy Ricoh MP 4002 nhưng máy Ricoh MP 5002 và một số model máy Ricoh cũng có thể dùng chung mã code này

SC 101                 Exposure lamp error
SC 101 -001:       Shading at AGC
SC 101 -002:       Shading at scanning
SC 120                Scanner home position error 1
SC 121                Scanner home position error 2
SC 141                Black level detection error
SC 142                White level detection error
SC 144                SBU connection error
SC 161                IPU error
SC 162                IPU PCIE Communication error
SC 165                Copy Data Security Unit error
SC 202                Polygon motor error 1: ON timeout
SC 203                Polygon motor error 2: OFF timeout
SC 204                Polygon motor error 3: XSCRDY signal error
SC 220                Laser synchronizing detection error: start position LD0
SC 221                Laser synchronizing detection error: start position LD1
SC 230                FGATE ON error
SC 231                FGATE OFF error
SC 240                LD error
SC 270                GAVD communication error
Service code máy Ricoh MP 4002SC 302                Charge roller bias leak
SC 304                Charge roller bias correction leak
SC 320                The development roller bias leak is detected for 60 ms after the high voltage
SC 324                Development paddle motor erro
SC 350                ID sensor pattern test error
SC 360                TD sensor (Vt) error 1
SC 441                Transfer/Development motor error
SC 442                Transfer belt contact motor error
SC 501                1st tray lift malfunction
SC 502                2nd tray lift malfunction
SC 503                3rd tray lift malfunction (optional paper feed unit or LCT) For the paper feed unit:
SC 504                4th tray lift malfunction (optional paper feed unit or LCT) For the two-tray paper feed unit:
SC 505                5th tray lift malfunction (optional LCT) For the two-tray paper feed unit:
SC 550                Fusing exhaust fan motor error
SC 531                Exhaust fan motor error
SC 532                Cooling fan motor error
SC 533                Paper exit cooling fan motor erro
SC 541                Fusing thermistor open (center)
SC 542                Fusing temperature warm-up error(center)
SC 543                Fusing overheat error 1 (software detection)
SC 544                Fusing overheat error 1 (hardware detection)
SC 545                Fusing lamp consecutive full power 1
SC 547                Zero cross error
SC 551                Fusing thermistor open (end)
SC 552                Fusing temperature warm-up error (end)
SC 553                Fusing overheat error 1 (software detection)
SC 554                Fusing overheat error 1 (hardware detection)
SC 557                Zero cross frequency error
SC 559                Fusing unit jam
Service code máy Ricoh MP 5002SC 610 Mechanical counter error: BK This SC is only for NA models.
SC 620 ADF communication error
SC 621 Communication timeout error between IOB and finisher or mailbox
SC 622 Paper feed unit communication error
SC 623 2nd Paper Bank communication error
SC 630 CSS communication error
SC 632 MF accounting device error 1.
SC 633 MF accounting device error 2.
SC 634 MF accounting device error 3.
SC 635 MF accounting device error 4.
SC 636 -01 External authentication module error
SC 636 -02 Version error
SC 636 -11 OSM User Code File Error
SC 636 -99 Management area error
SC 637-02 Tracking Information Notice Error
SC 641 BCU communication error
SC 650-001 The authentication for the Embedded RCG-M fails at a dial up connection.
SC 650-004 Incorrect modem setting Dial up fails due to the incorrect modem setting.
SC 650-005 Communication line error
SC 650-013 Modem board error 1
SC 650-014 Modem board error 2
SC 651 Incorrect dial up connection
SC 652 ID2 mismatching
SC 653 ID2 error ID2 stored in the NVRAM is incorrect.
SC 669 EEPROM error
SC 670 Engine startup error
SC 672 Controller-to-operation panel communication error at startup
SC 687 Memory address (PER) command error
SC 700-01 Pick-up roller HP error
SC 700-02 Original stopper HP error
SC 700-12 DF fan motor 1 error
SC 701 Scanner feeding error 2
SC 701-02 Pick-up motor driver error
SC 701-03 Paper feed motor error
SC 720-24 2000/3000-Sheet (booklet) Finisher Error Finisher exit guide plate motor error
SC 720-25 Finisher punch motor error
SC 720-30 Finisher jogger motor error
SC 720-41 Stack feed-out motor error
SC 720-42 Finisher stapler movement motor error
SC 720-43 Finisher corner stapler rotation motor error
SC 720-44 Finisher corner stapler motor error
SC 720-52 Finisher folder plate motor error
SC 720-53 Folding unit bottom fence lift motor
SC 720-55 Clamp roller retraction motor error
SC 720-57 Stack junction gate motor error
SC 720-61 Booklet staple motor error 2
SC 720-70 Tray lift motor error
SC 720-71 Finisher Tray 1 shift motor error
SC 720-72 Shift jogger motor 1 error
SC 728 – 73 Shift jogger motor 2 error
SC 728 -74 Shift jogger retraction motor error
SC 728 – 75 Return roller motor error
SC 728 – 80 Punch movement motor error
SC 728 – 81 Paper position sensor slide motor erro
SC 722 – 14 Lower transport motor error
SC 722 – 17 Exit motor error the exit motor in the finisher is not operating.
SC 722 – 24 Finisher exit guide plate motor error.
SC 722 – 30 Front fence motor error
SC 722 – 41 Feed-out belt motor error
SC 722 – 42 Stapler movement motor
SC 722 – 44 Corner stapler motor error
SC 722 – 70 Tray lift motor error
SC 722 – 71 Shift tray motor error
SC 770 Shift motor error
SC 791 Bridge unit error
SC 792 Finisher error
SC 816 Energy save I/O sub-system error Energy saver sub-system detects an error.
SC 818 Watchdog timer error
SC 819 Fatal kernel error
SC820 [0001] to [06FF] [0801] to [4005] CPU error
SC 820 [0701] to [070A] CPU/Memory Error
SC821 [0B00] ASIC error
SC821 [0D05] Self-diagnosis error: ASIC
SC821 [50A1] Video bridge device (ASIC) error 1
SC821[50A2] Video bridge device (ASIC) register error 1
SC 822 Self-diagnostic error: HDD
SC 822 3003 Check performed only when HDD is installed:
SC 822 3004 No response to the self-diagnostic command from the ASIC to the HDDs
SC 823 Self-diagnostic error
SC 823 [6101] MAC address check sum error
SC 823[6104] PHY IC error
SC 823[6105] PHY IC loop-back error
SC 824 Self-diagnostic error: NVRAM
SC 826 Self-diagnostic Error: RTC/optional NVRAM
SC 826 [15FF] The RTC device is not detected.
SC 827 Self-diagnostic error
SC 827[0201] Verification error
SC 829 Self-diagnostic error: Optional RAM [XXXX]: Detailed error code
SC 829[0301] Verification error
SC 833 Self-diagnostic error 8: Engine I/F ASIC
SC 835 Self-diagnostic error: Centronic device
SC 838 Self-diagnostic Error: Clock Generator
SC 839 USB NAND Flash ROM error
SC 840 EEPROM error 1: EEPROM access
SC 841 EEPROM error 2: EEPROM read/write error.
SC 842 Flash ROM verification error
SC851 IEEE 1394 I/F error
SC 853 Wireless LAN Error 1
SC 854 Wireless LAN Error 2
SC 855 Wireless LAN error 3
SC 857 USB I/F Error
SC 858 HDD Encryption unit error 1
SC 858 – 00– Encryption key acquisition error:
SC 858 – 01 Encryption key setting for HDD error
SC 858 – 02 NVRAM data encryption error 1:
SC 858 – 30 NVRAM data encryption error 2:
SC 858 – 31 Same as SC991
SC 859 HDD Encryption unit error 2
SC 859 – 09– Power failure during the data encryption:
SC 859 – 10– Data read/write error:
SC 862 Bad sector number error
SC 863 HDD data read failure
SC 864 HDD data CRC error
SC 865 HDD access error
SC 866 SD card error 1: Confirmation
SC 867 SD card error 2: SD card removed.
SC 868 SD card error 3: SC card access
SC 870 Address book data error
SC 872 HDD mail receive data error
SC 873 HDD mail send data error
SC 874 Note: The source of this error is the Data Overwrite Security Unit running from an SD card.
SC 875 Delete All error 2: Data area
SC876 Log Data Error
SC 876-02– Log Data Error 2
SC 876-03 – Log Data Error 3
SC 876-05 – Log Data Error 5
SC 876-99 – Log Data Error 99
SC 877 HDD Data Overwrite Security SD card error
SC 878 USB Flash Error
SC 878-00– TPM system authentication error
SC 878-01 – USB Flash Error
SC 878-02 – TPM Error
SC 878-03 – TCSD Error
SC 880 File Format Converter (MLB) error
SC 881 Authentication area error
SC 899 Software performance error
SC 900 Electrical total counter error
SC920 Printer error
SC920-01 Timeout error during the PM operation
SC920-02 Working memory error
SC920-03 Cannot start-up the filtering process
SC920-04 Abnormal exit from the filtering process
SC 921 Printer font error
SC 925 Net File function error
SC 990 Software error 1
SC 991 Software error 2
SC 992 Undefined error
SC 994 Application Item Error.

Trên đây là các code rút gọn để xử lý nhanh chóng, nếu cần thêm các phần chi tiết của Service code máy Ricoh MP 4002 thì bạn liên hệ với kỹ thuật để được cung cấp thêm

Để biết thêm thông tin, tính năng cũng như giá dịch vụ sửa chữa máy photocopy xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau

Công Ty TNHH Máy Văn Phòng Tiến Phát
1128/4 Trường Sa,Phường 13, Quận Phú Nhuận,TP Hồ Chí Minh
Tel: 0982727838 – Website: https://thuemayinmau.net/

Đánh giá dịch vụ